۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

اگر مطبوعات وقلم وروزنامه نگاران واحزاب آزاد بودند؛اخلاقیات وفرهنگ تا این حد سقوط میکرد؟!!!


آیا امروز شاهد اعدام این جوان صغیر محروم (قاتل داداشی)درحضور 15000نفربودیم؟!!

آیا شاهد اختلاسهای چند هزار میلیاردی در کشورمان بودیم؟!!

آیا احمدی نژاد بعنوان نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد حضور پیدا می کرد؟!!!

آیا حاکمیت منحوس ولایت فقیه دوام می یافت ؟وکشور بازیجه دستان پلید این عقب مانده ها می شد؟

 و.....

 

هیچ نظری موجود نیست: