۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

نظام ولایت فقیه خودزنی می کند!

خامنه ای ؛ هم علائی می داند؛ وهم نوریزاد، وهم هاشمی ، وهم مردم ایران وهم جهانیان ؛ که تو قاتل مصطفی احمدی روشن هستی! قاتل کسی که تمام وقت به نظام ولایت فقیه خدمت می کرد، وقربانی مطامع پوچ وشیطانی تو ونظامت شد، همانطور که علیمحمدی شد و...تنها برای بازسازی آن سنگرهای  دروغینت  در اذهان ملت ایران؛ که سابق در پشت آنها خائنانه قرار داشتی ومردم را فریفتی !  ولی افسوس که رسوای عالم هستی ودیگر نخواهی توانست که آن سنگر های دروغینت را بنا کنی!!
خامنه ای تو غرق در بحران هستی وهمانطور که قبلا گفته ام راهی جز نیستی نداری؛ وتنها بحرانهایت را عمیق تر می کنی و این رسم دیکتاتور هاست که در آخرین مراحل زندگیشان فقط مرگشان را سرعت می بخشند و....

هیچ نظری موجود نیست: