۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

فرصت سرکوب قیام مردم ارومیه وتبریز را ندهیم.!!

با تمام قوا از قیام مردم حق طلب وآزادیخواه ارومیه ،وتبریز حمایت کنیم ،
یکشنبه  06/06/90ساعت 10شب بر پشب بامها ،مرگ بر دیکتاتور

هیچ نظری موجود نیست: