۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه

نظام ولایت فقیه (هیولا)میخواهد خود را ترمیم کند مواظب باشیم!!!!


آقایان خاتمی و..نظام ولایت فقیه(هیولای حاکم)می خواهد خودرا ترمیم کند،هوشیار باشیم!!!!!

یکبار دیگر بحضور ملت ایران وشما عزیزان معروض میدارم؛نظام سیاسی نظامی اقتصادی حاکم برکشور ،نظامی است تمامیت خواه(توتالیتر)که در لباس دین رفته ،وخارج از تمام اشخاصی که می شناسید عمل می کند ،بطور نمونه شخص خامنه ای میل به احمدی نژاد داشت ،وچون احمدی نژاد جریان شد وجریانش کاملا بر خواست های این هیولا منطبق نبود ،هیولا علی رغم میل خامنه ای جریان احمدی نژاد  را دفع نمود ،ومثال بهتر آن رفتارو گفتار خمینی است در مدت اقامتش در پاریس وایران ،یعنی با ورودش به ایران هیولا اورا بلعید،بنحوی که ایشان اظهارات خود را در پاریس خدعه  نامید.


البته هیولا را خود ما ملت ایران خلق کردیم وباید بدست خودمان نابود شود اورا ترمیم وکمک نکنیم.

نحوه شکل گیری آن را خودمان می دانیم ؛وخودمان بهتر از هر کس می دانیم اورا از بین ببریم والان که دو پایه ،خودرا از دست داده ،سعی نکنیم خود وسایر ین را برایش پایه نمائیم که باز بتواند ،خودرا نگهدارد.وباز روزاز نو  وخون آشامی وترور ووحشت وشکنجه وتجاوزدر داخل وخارح از نو!!!!!

هیچ نظری موجود نیست: