۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

بر همه ملت ایران لازم است که بر علیه انتصاب محمد رویانیان بعنوان سکاندار باشگاه ورزشی پرسپولیس مقابله کنیم

ورزشکاران عزیز؛طرفداران مخلص باشگاههای ورزشی پرسپولیس واستقلال و....اگر علاقه مند به پیشرفت ورزش کشور ,بلاخص فوتبال هستید؛ باید امروز در مقابل انتصاب محمد رویانیان بعنوان سکاندار باشگاه پرسپولیس بایستید والا افت بیشترتوان ورزشی را هر روزه در همه باشگاهها ومخصوصا در پرسپولیس  شاهد خواهیم بود ،ورقابت هم معنا ومفهومی ،نخواهد داشت.واین اقدامات حاکمیت بمثابه در زنجیر نگهداشتن ورزش کشور است.

هیچ نظری موجود نیست: