۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

زیر بیرق احمدی نژاد سینه نخواهیم زد!

از احمدی نزاد  باید برای تضعیف نظام ضد انسانی ولی فقیه استفاده کرد ؛ ولی  نخواهیم گذاشت پرچم را در میدان مبارزه در دست بکیرد!

سفربچگانه  احمدی نزاد به جزایر سه گانه کشورمان (ابو موسی وتنب بزرگ وتنب کوچک که بیش از 50سال است پس از انتزاع از امپراطوری انگلستان والحاق به مام وطن تحت مدیریت سیاسی دولت های وقتمان قرار دارد) قبل از مذاکرات 5+1وعکس العمل بچه گانه تر اماراتی ها (که دولت هم منتظر آن بود)زمینه را برای پوشش دادن و حاشیه کشاندن موضوع مذاکرات وبرنامه های موازی با آن که توسط ولی فقیه راهبری می شود، قرار داده است .علی رغم تعصب همگی ملت ایران به ذره ذره خاک وطنمان نباید در این شرایط به افکار شیطانی ولی فقیه پاسخ مثبت دهیم وبیش از این مسئله این  سه جزیره را که می تواند چهره ملی ووطنی به ملایان بدهد؛  همچون لحافی بر سر آنها به کشیم و برای مدتی هر چند کوتاه آنها را پنهان وآسوده خاطر نمائیم؛ ودست جنایتکارشان را برای برنامه های ضد انسانی اشان باز بگذاریم.

هیچ نظری موجود نیست: