۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

تک نرخی کردن ارز توسط نظام ولایت فقیه!

 بحران مالی کنونی کشور نه با افزایش سود سپرده ها ی مردم در بانکها حل می شود ونه  با بازی ها وترفند های ضد مردمی که هرروز در کشورتوسط حاکمین صورت می گیرد ؛  بلکه بحران مالی امروزهمسان تمامی بحرانها در جامعه ارتباط مستقیم دارد با نظام متحجر ولایت فقیه وکاملا ناشی از تزلزل پایه های قدرت حاکم  است ؛ ضمنا هر زمان  400میلیارد دلار پشتوانه ارزی در کشور وجود داشته باشد دلار معادل همین مبلغ 1226 تومان در کشور تک نر خی می شود.

هیچ نظری موجود نیست: