۱۳۹۰ مهر ۲۳, شنبه

اعلام خطر ؛!

ملت محروم وستمدیده ایران ،!

نظام کثیف ولایت فقیه ،بلحاظ عدم تعادل سیاسی وروانی حاکم بر خود ؛!!چاره ای جزانجام اقدامات خلاف عرف وادب وقانون در داخل وخارج را ندارد ؛!واین برخواسته از سرشت نا پاک وکاذ ب این نظام است ؛وبدین ترتیب است که هر روز شاهد اعمال جنایتکارانه این نظام ،علیه ملت ایران وتمامی جهانیان هستیم .!!واین حرکات کور، ناخواسته ملتمان را در مقابل جهانیان قرار خواهد داد،!اگر امروز بخود نیائیم فردا دیر است !ازتمامی رهبران جنبش آزادیخواهی ملت ایران واحزاب وسازمانها وانجمن ها واصناف وکانون های معلمین وکارمندان و کارگران ودانشجویان و..در خواست می شود ؛نسبت به آنچه که در کشور وضعیت بحران نام دارد ؛تصمیم ورای خودرا به مردم اعلام تا بتوانیم متحدا ،به رای مشترک رسیده وکشور را ازاین بحران سیاسی ونظامی ومالی نجات دهیم .

هیچ نظری موجود نیست: