۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

رویانیان علت شکستهای تیم پرسپولیس را کشف کرد.

رویانیان پس از چند روز بررسی بر روی شکست های تیم پرسپولیس ،متوجه شد که اعضای تیم از نبود کارت سوخت در مضیقه بوده اند ؛وفورا دستورداد به هریک از بازیکنان تیم 500هزارتومان کارت سوخت از محل ستاد سوخت رسانی کشور که ایشان مسئول هستند بدهند تا نتجه روشن شود ،واگر موفقیت آمیز بود احتملا داخل باشگاهای ورزشی در سراسر جهان پمپ بنزین ایجاد خواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست: