۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

سوریانی ها (ملت عزیز سوریه)یاران همیشگی ملت ایران!
با سلام وتبریک به پیروزیهای بدست آمده
آنچه هست اراده وقدرت شماست، برای تغییر ومردمی کردن نظام حاکم بر کشورتان؛  ورهائی از سلطه نظام مستبد حاکم موروثی بعث است.نظامی که فقط به حفظ خود می اندیشد ولاغیر
به القائات  نظام ولایت فقیه وعواملش در منطقه گوش فرا مدهید؛ امروز دشمن شما همان نظام حاکم بشار اسد است،  بهیچ عنوان جنگ فرقه ای وجود ندارد، شیعه ها وسنی ها وعلویها همه یار ودوست وهمراه وهم مقصد هستند.
القاعده لشگر ندارد که بخواهد، چند هزار نفر آن یکجا برای سرکوبی شیعیان ویا رعب ووحشت حامیان بشار اسد به زینبیه هجوم آورند آنچه هست ، ترفند های سیاسی جنایتکاران دشمن ملت سوریه است که می خواهند حرکت اصلی وبرنامه شما را به حاشیه به کشانند.
دشمنی اسرائیل تابوی نخ نما شده ای است که زالوهای حاکم در منطقه برای تمکین مردم هرزمان که طعمه خودرانا فرمان  می بینند از ان  استفاده می کنند!.
خاور میانه هم اگر زمانی خاورمیانه بزرگ شود در راستا واحیای قدرت ملتهای منطقه است وپس از آنکه تمامی ملتها به حاکمیت برسند. همه با هم اعم از پارس ها سوریانی ها وعرب ها وبین النهرینی ها وترک ها واسرائیلی ها ومصریها و..در کنار هم آن را تشکیل خواهند داد؛ که بزرگترین قدرت مالی جهان خواهد شد.و آزاد وبطور مساوی همه با هم و در کنار هم خواهند زیست.

هیچ نظری موجود نیست: