۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

به ارتش آزاد سوریه:

با سلام وباآرزوی پیروزی مردم سوریه بر نظام بشاراسد وگاردهای او؛
همه می دانیم شما در این شرایط به آینده سوریه ومردم وسرمایه های کشور می اندیشید وبرعکس، سپاه بشار اسد(دشمنان مردم )فقط به حفظ  خود می اندیشند! واز نابودی هر آنچه در کشورعزیزتان است، وهم کشار مردم ابائی ندارند.!
ممکن است در این شرایط دغدغه هایتان شما را قدری محافظه کار کند،  واین احتیاط لطمه ای جبران ناپذیر به پیروزیتان وارد نماید.
عزیزان؛ از مسلح کردن مردم هراسی به خود راه ندهید ؛ به مردم تا انتهای پیروزی که همانا تحقق دموکراسی وتا حکومت مردم پدید می آید ، اعتماد کنید .
مردم شرایط را درک می کنند، گرما سرما گرسنگی وتشنگی را تحمل خواهند کرد؛  به فکر پیروزی باشید،

هیچ نظری موجود نیست: