۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

انقلاب سال 1357منجر به سرنگونی نظام سلطه حاکم گردید و رسالتش هم همین پایان سلطه حاکمین وقت نبود بلکه تا ایجادحاکمیت مردم وآزادی احزاب وبرقراری حقوق برابر مردم در مسائل سیاسی واقتصادی ومدنی ادامه دارد همچون که در تاریخ ودر تمام انلابها دیده ایم .

هیچ نظری موجود نیست: