۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

ریلست محترم جمهوری فدراتیو روسیه :

با درود وآرزوی سلامتی وموفقیت برای ملت روسیه ؛

همانطور که مستحضر هستید  حکومت ایران ؛حکومتی است توتالیتر،!دینی! ونظامی  !یعنی از تمام ابزارها جهت  سرکوب علیه مردم ایران،استفاده می کند ؛!هم از لباس شخصی ها (همان سیاه جامگان دوران موسولینی)؛!هم احکام دینی (همان دوران اسکولاستیک قرون وسطی در اروپا)وهم نظامیان (که شبیه تمامی دیکتاتوربزرگ در تاریخ)که در ایران بازوی نظامی حکومت ما همین سپاه پاسداران معروف می باشد.

این حکومت برنامه ها وآرزوهایش برای کشور ما ،اجرای احکام هائی است ،که منشاءاصلی آنها دوران برده داری تاریخ انسان است ، ونگاه حاکمین  به انسان نگاهی است برده پرور ! چون خود را جانشین خداوند می بینند ومردم را هم بنده خدا ، وبدین خاطر است که دین حکومتی در کشورما ،موجب انقباض ذهن وعقل و علم در جامعه ما گردیده است ؛!واین انقباض در جامعه ما با انقباض دوران حاکمین مارکسیست در جامعه شما ،بسیار قابض تر  وبی رحم تر است؛ وبلحاظ تاریخی حدود 20قرن فاصله زمانی دارند.

شادی در جامعه ما با حکومت دینی در تضاد است ،واین امر را هم موجب اضمحلال حکومت خود می بینند !!

امر اطلاعات وخبر رسا نی هم که موجب آگاه شدن مردم در جامعه گردد نیز با این حکومت دینی غیر قابل جمع می باشد ،بنا براین حاکمین ایران تلاش در انسداد خبر در جامعه دارند !!ودر این راه از هر وسیله ممکن که قادر به جلوگیری از خبر رسانی گردد ؛استفاده می کنند !بلاخص از وسیله های مخرب شبیه دستگاهای پارازیت!!

چون حاکمین دینی به احکامی معتقد هستند ،که باید بدون هیچ گونه شک وتردیدی اجرا شوند،وشک در آنها را از بی ایمانی می دانند!و وجود اطلاعات وآگاهی مردم نیز موجب تزلزل اجرای این احکامها می باشد.واز نظر سیاسی هم اطلاعات وآگاهی نزد مردم؛ تزلزل در قدرت هم ایجاد می نماید!

وهمانطور که بعرض رساندیم ؛حاکمین، تا امروز از هر کشور بیگانه بلاخص کشور شما فناوری های مختلفی تهیه کرده اند  ،که انسداد خبری را ایجاد نماید ؛که نمونه واضح آن دستگاههای پارازیت امواج ماهواره ای است ،که ازشما خریداری کرده اند وباز تصمیم به خرید بیشتر از شما دارند ،ومتا سفانه کشور روسیه  هم، ابائی از فروش آن نداشته وندارید !!!

در صورتیکه می دانید این دستگاهها جدای از نقش ضد امواجی آنها ،که می تواند موجب بقای حکومت دینی در ایران گردد! می تواند سلاح کشتار جمعی نیز تلقی شوند ؛واگر این عمل کشتار جمعی را آنی انجام نمی دهد؛ بلکه آنرا در دراز مدت انجام خواهند داد!

بدینوسیله ما ملت ایران از شما بعنوان مسئول اول دولت فدراتیو روسیه ؛تقاضا داریم از فروش هرگونه فناوری که مخرب به جان مردم ویا موجب بقای حکومت هم گردد ؛خوداری نمائید ،تا در آینده بتوانیم بعنوان دوکشور دوست وهمسایه  ،روابط حسن همجواری وفعال داشته باشیم.وبغیر ازاین  اقدامات شما سابقه بدی بر ذهن ما خواهد گذ اشت!! با تشکر

هیچ نظری موجود نیست: