۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

اعضای محترم شورای ملی انتفالی لیبی:

خواهشمند است هر چه سریعتر مجمعی با حضور نمایندگان انقلابیون ونویسندگان ،روزنامه نگاران ،حقوقدانان واساتید دانشگاهها ونمایندگان دانشجویان وسایر اهل علم وادب  کشورتان تشکیل داده ؛وبدون هرگونه نظر تمامی مسلئل وآینده لیبی رامورد بحث وبر رسی قرار دهید ،و توسط سخنگوی شورا خواسته های اساسی مردم  وبرنامه آینده را به اطلاع ملت محروم لیبی برسانید .
جمع کردن یک مشت افراد جاهل در اطراف شورا وراضی نگهداشتن آتش شهوت آنها که نه سیری دارد ونه حدی ؛گناهی نا بخشودنی است در حق مردم لیبی وجهانیان ووطرح احکام دوران برده داری تاریخ انسان نیز ازاین قبیل است ،شما باید راهبر مردم به سوی یک جامعه انسانی باشید ونه جامعه ای را که قذافی ساخته به عقب تر بر گردانید!! ویا حداقل مقرراتش را!
که اگر بخواهید احکام دوران بدویت انسان را احیاء کنید ،به سال نخواهد شد که مردم ،قذافی را یک قهرمان بدانند وشما ها را.....

۱ نظر:

زنجیره سبز گفت...

آدرس صفحه شما در “زنجیره سبز” ثبت شد
در صورت عدم تمایل ، به ما اطلاع دهید تا آدرس شما از لیست پاک شود، در غیر این صورت عدم اقدام شما به معنای رضایت شما برای عضویت در زنجیره سبز می باشد.
زنجیره سبز با هدف خدمت به کاربران و در راستای شعار گسترش آگاهی ها فعالیت می کند ، لذا از شما خواهشمندیم با ثبت آدرس ما در وبلاگ خود ما را در دستیابی به این هدف کمک کنید.
اگر چندمین بار است که این پیام را دریافت میکنید از شما پوزش می طلبیم.
http://linkesabz.blogspot.com