۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

فردا به یاری دراویش بشتابیم ؛!!

دراویش ؛جریان فکری هستند،اصیل  ،عشق محور ،انسان باور ،به حال معتقدند ،ونه وعده های پوچ وواهی ،وافکاری انبساطی وسیال دارند .ونه انقباضی ،واساسا در مقابل حکومت ظالمانه عربها در کشورمان شکل گرفتند ؛!!
آنها را تنها نگذاریم ،وبه کمکشان بشتابیم،فردا دوشنبه 1390/06/28درمقابل زندان اوین

هیچ نظری موجود نیست: