۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

آقای سیف الاسلام !!!اینهمه کودنی نوبر است!!

آقای سیف الاسلام ؛!!ظاهرا هنوزقدرت خشم ملت را نه، دیده ای!! نه شنیده ای !!نه ،درک کرده ای !!!
چطور خواهی فهمید؟ بلاخره به تو تفهیم خواهد شد!!!
پدر شما دون شان جامعه جهانی بود،وبدین دلیل همه جامعه جهانی نظاره گر نیست اویند!
وبدین خاطر از ملت قهرمان لیبی سپاسگزار هستیم ؛که در صدد حذف این بازیگر سیاسی آنرمال در جهان هستند ؛تا مجبور به تحمل  رفتار های زشت ایشان نباشند !
ولی باید یک تشکر مضاعف کنند،که اگر انقلابی در لیبی بوقوع نمی پیوست ،چطور می توانستند،ترا تحمل کنند ؟
البته ما مردم ایران از این بابت ید طولانی داریم.!!!!!

هیچ نظری موجود نیست: