۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

دعوت به شادی!!

با اعلام سقوط کامل دیکتاتور لیبی ؛!!همه به سمت میادین اصلی (عرفی ) شهرمان با هر وسیله ممکن ،حرکت کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: