۱۳۹۱ شهریور ۷, سه‌شنبه

لایه های دروغینی که به زور بر جامعه ایران چنبره زده اند.

 علیه لایه های دروغینی که به زوربر جامعه ما چنبره زده اند؛ واز هر اذیت وآزار وچپاول اموال ملت ابائی ندارند، با توجه به شرایط وموقعیت مناسب وپوشش خبری لازم که با ورود سران جنبش عدم تعهد ایجاد شده ،  باید اقدامی انجام دهیم .
فعلاشعار های شبانه راه حل مناسبی است.
 وعده ماروز های  پنجشنبه وجمعه ساعات 22الی23(10تا11شب)

هیچ نظری موجود نیست: