۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

حاکمین وقت ایران مدعی هستند که غنی سازی 27 درصد ارادی نبوده !!

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گویند که نشانه هایی از غنی سازی اورانیوم با غلظت بیشتر از ۲۰ درصد در تاسیسات فردو در ایران پیدا کرده‌اند.بنا بر این گزارش بازرسان آژانس نشانه هایی از تولید اورانیوم با غلظت ۲۷ درصد پیدا کرده اند. غلظتی که هیچ توجیهی از طرف ایران ندارد؛و ایران در واکنش به این خبر به آژانس بین المللی اتمی گفته است که "ممکن است نقص فنی باعث غنی سازی ۲۷ درصدی شده باشد"
جامعه جهانی ازاین پاسخ چه نتیجه خواهد گرفت ؟
آیا به این نتجه نخواهد رسید که ادامه غنی سازی هم  ممکن است بهمین ترتیب ادامه یابد؟ وهر بار این امر را بعهده شخص ویا اشخاص غیر قابل تعریف بگذارند؛!
وادامه این روند؛ موجب اتحاد بیشتر جهانیان بر علیه ملت ایران نخواهد شد؟!!

هیچ نظری موجود نیست: