۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

"اسد تقی پور"محیط بان مدافع حریم ملی کشورمان را اعدام نکنید !از خانواده محترم  مقتول ؛استدعای عاجزانه داریم ،به حرمت حریم پاک وطنمان  ،محیط بان کشورمانمرا ببخشند ؛ همینطور تمامی منابع ملی کشورمان در معرض تاخت وتاز متجاوزین ووطن فروشان وجباران است ،مطمئنا اگر "اسد تقی پور "هم اعدام شود !!گردنکشان وزمینخواران پروبال بیشتری می گیرند،وآنچه را که از تکه پاره وطنمان باقی مانده است را به یغما خواهند برد.و کارکنان شریف وپاک منابع طبیعی ومحیط زیست هم انگیزه مقابله را از دست خواهند داد.

هیچ نظری موجود نیست: