۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

زحمت ماموران امنیتی ولایت فقیه را کم نکنیم.!

تاریخ به خواست من وچند عدد کاربراین سایت ساخته ویا تغییر جهت نخواهد داد!
یا قانون مند یها را نمی فهمیم ویا ...
متاسفانه رهبران محبوس وزندانی های سیاسی وشهدای جنبش سبز همگی  مورد استهزا وتهمت ومضحکه تعدادی از کاربران ..این سایت قرار گرفته اند!
...وبدین ترتیب زحمت کارکنان وزارت اطلاعات را کم کرده اند و...!
دوستان عزیز ما باید با مردم زندگی کنیم ویک قدم بیشتر از آنها جلوتر نباشیم .والا  باری که از روی دوش انها بر نخواهیم داشت،بماند؛   بار جدیدی هم بر روی دوش آنها خواهیم گذاشت.
و...

هیچ نظری موجود نیست: