۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

اگر بپذیریم که آقای خاتمی در اتخاذ مسائل سیاسی می تواند مستعمل آزاد باشد؛ 
هم ایشان راحتر کار خواهند کرد وهم جبهه ازادیخواهی ملت ایران بهتربا رفتارش کنار خواهند آمد؛ ومنبعد مواضع اواین حجم از زمان جبهه را نخواهند گرفت .با تشکر

هیچ نظری موجود نیست: