۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

چرا به آمارهای انتخاباتی نظام اهمیت می دهیم؟
آیا به دیکتاتوری نظام تردید داریم !آیا به فقر مردم آگاه نیستیم!آیا احتیاج مردم فقیر را به کمیته امام را فراموش کرده ایم؛ که به نقل از نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس که اظهار نمودند "با کمال تاسف باید عرض کنم که مردم حوزه انتخابیه اینجانب به این 30000تومان کمیته امام محتاجند"! وابستگان به بهزیستی چطور؟
آیا مبلغ یارانه ها برای مردم محروم ما که بیش از 85در صدجمعیت جامعه را تشکیل می دهند بی اهمیت است! نقش مسئله استخدامی در جامعه برای مردم چقدر واجد اهمیت است! کنکوری ها چطور؟ خانواده هائی که فرزندان کنکوری دارند با مسئله قبولی فرزندانشان چطور برخورد می کنند؟ وکارکنان قراردادی چطور؟ یا شرکتهائی که با نظام در شرف تنظیم قرار داد هستند؟
چند در صد مردم به فقر خود وعلت آن واقف هستند؟
آیا نظام حاضر است به مخالفین خود، این امکانات را بدهد؟!!
ترس وواهمه بخشی از مردم در خصوص از دست دادن ابن امکانات که حیات زندگی اشان به آنها بستگی دارد مانع است؛  که در مقابل نظام "که اختیار واگذاری این امکانات با آنهاست "از خود اراده ای داشته باشند!
سئوالی که پیش می آید این است که ؛ مردمی که حاکمیت خودرا بر کشور بخواهند باید هزینه کنند؛  آری؛  همینه ،  طبقه متوسط در جامعه این را می داند وعمل می کند ! ولی این مسئله مهم هنوز به خودآکاهی کامل  طبقات محروم که همان جمیت غالب است رسیده؟ آیا نظام فرصت ارتباط طبقه متوسط جامعه را با طبقات محروم می دهد؟

هیچ نظری موجود نیست: