۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

چه کسانی وچطوربا تظاهرات اعتراضی 25 بهمن مخالف هستند.

مخالفان حضوروشرکت مردم درتظاهرات اعتراضی روز 25بهمن ؛ یامزدوران ولایت فقیه هستند ویا ناخواسته در خدمت آنهامی باشند.ویا کسانی که ادامه سود ومنافعشان وابسته به ادامه حیات نظام ولایت فقیه دارد.
تخریب شخصیتهای جنبش آزادیخواهی ملت ایران نیز همه توسط ارتش سایبری ولایت فقیه صورت می گیرد.
شعار تفرقه در صفوف مردم خواست ولایت فقیه ؛ وشعار وحدت خواست جنبش است.

هیچ نظری موجود نیست: