۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

11-نکته امنیتی وتشکیلاتی برای حضور موفق در اعتراضات 25بهمن

1-بهیچ عنوان از تلفن های ثابت وهمراه ونیز پیام ها از طریق فرستادن ایمیل ونیز از هر صندوق پستی مجازی و وسائل مشابه استفاده نکنیم .
2-بهترین وسیله ارتباط واطلاع رسانی همان روش سنتی قدیم وروش حضور فیزیکی است.
3-از بستر های تعریف شده ومقرر از قبل تبعیت کامل کنیم ،ونگذاریم نیروهای امنیتی در ظاهر همراه وهمسنگر در صفوف ما رخنه کنند وراهبری را به مقصد خودشان بعهده بگیرند.
4-بهترین تشکل ما بلحاظ استمرار وپایدار بودن در درجه اول صنفی و بعد محلی است ، .که درحضور باهر یک خانواده هایمان را نیزبا خودخواهیم برد.
5-نقش محوری دانشجویان در جنبش مسلم و روشن است واگر سایر اصناف بتوانند همسان ومشابه دانشجویان بصورت فعال وخط شکن حضور یابند ،مطمئنا جنبش به دستاوردهای عظیمی خواهد رسید،که در این میان صنف معلمان ،کارمندان وگارگران بسیار حائز اهمیت هستند.
6-از تمامی احزاب اصلاح طلب در خواست می شوند که با حضور کامل در جنبش شرکت کنند؛ چون آنچه که روشن است ؛ پیروزی با حاکمیت مردم است ودر نهایت برنده اصلی مردم هستند وانچه را که نیروهای امنیتی تلاش دارند وانمود کنند که اشراف سابق می خواهند به قدرت برسند، ترفندی است جهت انفعال مردم،  وبرای خارج کردن بخش عظیمی از نیروهای وفادار به جنبش است.
7-شعار ها بسیار مهم است چون در این مقطع که با بحران اقتصادی وفقر بیشتر مردم مواجه هستیم ؛ بهترین شرایط است که ما اعتماد طبقه محروم را جلب کنیم وآنها را مطمئن نمائیم که قدرت در آتیه از آن تمامی مردم است وهیچکس بر دیگری امتیاز برتری نخواهد داشت، وامکانات کشور برای همه مردم است
8-به همه احزاب احترام بگذاریم، وباید به پذیریم که حکومت آینده کشورمان جمهوری ودموکراسی است وتنها با احزاب مردم شکل وتحقق خواهد یافت.
9-اگر ازمیادین راه آهن وتوپخانه وجمهوری و...در تهران وسایر میادین در شهرستانها حرکت هائی هم داشته باشیم؛ رژیم سریعتر تسلیم خواهد.
10-باید بدانیم که در این جند روز رژیم جهت تفرقه وتشتت وانفعال مردم علیه تمامی سران جنبش واحزاب ملی ومیهنی  خواهد نوشت،باید به هیچکدام توجهی ننمائیم وبدانیم که همگی از طرف نظام ولایت فقیه می باشد.
11-حضور همگی مردم در خیابان ها ومناطق از قبل تعین شده ، شرط پیروزی ماست .

هیچ نظری موجود نیست: