۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

باید ابتکار عمل را از دست خامنه ای ومزدورانش خارج کنیم!

نظام کثیف ولایت فقیه، بلحاظ عدم تعادل سیاسی وروانی حاکم بر خود؛! که آنهم از بحران وجودیش سرچشمه می گیرد، (بحرانی که آرمانهای انسان را در دوره برده داری تاریخ انسان می خواهد ) چاره ای جزدشمنی با تمدن وفرهنگ انسان قرن 21وانجام اقدامات نا متعارف وخلاف عرف وادب وقانون در داخل وخارج را ندارد؛!  وبدین ترتیب است که هر روز شاهد اعمال جنایتکارانه ورذیلانه و مزورانه این نظام، علیه ملت ایران وتمامی جهانیان هستیم.! واین حرکات کور، ناخواسته ملتمان را در مقابل جهانیان قرار خواهد داد،! اگر امروز بخود نیائیم فردا دیر است ! ازتمامی رهبران جنبش آزادیخواهی ملت ایران واحزاب وسازمانها وانجمن ها واصناف وکانون های معلمین وکارمندان و کارگران ودانشجویان و..در خواست می شود ؛نسبت به آنچه که در کشور وضعیت بحران نام دارد؛ تصمیم ورای خودرا به مردم اعلام ، تا بتوانیم متحدا، به رای وخواست مشترک رسیده،  وکشور را ازاین بحران سیاسی ونظامی ومالی نجات دهیم .
نظم وپاکباختگی وهوشیاری واطاعت از جبهه آزادیخواهی کشورمان می تواند؛  ما را با  هزینه های حداقل به دست آورد های بزرگتر برساند.

هیچ نظری موجود نیست: