۱۳۹۰ دی ۱۱, یکشنبه

بحران سیاسی حاکم بر کشور(نظام ولایت فقیه )ریشه در خود مداری افراد جامعه دارد!
اگر هر نسل بخواهد نسل گذشته خود را مسئول مشکلات روز کشورش بداند،در حل مشکلات جامعه  بحران  تسلسل ایجاد خواهد شد.ونه علت مشکلات مشخص خواهد شد ونه درمان آن!
واین تحلیل آنقدر بی  پایه واساس است که فقط بوی راحت طلبی ورخوت وسستی از آن به مشام خواهد رسید. وصاحبان این اندیشه ها نه خود قادر خواهند بود، مشکلی از مشکلات جامعه را حل نمایند، ونه دیگران را آزاد خواهند گذاشت که در جهت حل مشکل کوشا باشند، و با این تحلیلها ی بی پایه تنها برمشکلات جامعه نیز اضافه خواهند کرد.
در مقاله  "زوال خودمداری ونقش همه احزاب ما "باین نتیجه رسید یم که جامعه ما هنوز کاملا از مرحله خودمداری عبور نکرده وبرای این است که هر روز می بینیم کسانی را ،که حاضرند ،کشور وملت وحتی کره زمین را فدای یک سود آنی خودکنند ؛وهیچکاه قادر نخواهند بود مضرات این عافیت طلبی خود را تشخیص دهند ،
بطور حتم این خودمداری در نسل های گذشته بیشتر بوده ،وتخریب کشور هم بیشتر وتمام این مشکلات ریشه در اقتصاد کشاورزی روستائی ما داشته ودارد وهیچگاه در کشور ما صنایع وتجارت حاصل از آن رشد نکردوفردیت وعلم وتجربه هم در مقطع خودش ایجاد نگردید.واگر نبود موقعیت جغرافیائی ایران که روسها در شمال وعثمانی ها در غرب؛  شاید درسال 1285به انقلاب مشروطه هم نمی رسیدیم و...
بنا براین خواهشمند  است، تنها به ترویج فرهنگ وطن پرستی  وانسان مداری وآموزش حقوق بشروزندگی سیاسی حزبی و احترام به آزادی های دیگران و.....اقدام کنیم. وزندگی سیاسیمان را محدود ننمائیم ،  به نق زدن از پدر ومادر وبا استفاده از دانش امروز، به بزرگنمائی اشتباهات سیاسی گذشته انها اقدام کنیم ، که همانطور که قبلا گفتم این اعمال تنها در جهت خواست نظام ولایت فقیه خواهد بود.! که در  این صورت هم  پروسه انتفال از خود مداری به فردیت (جامعه مدرن) را به تاخیر خواهیم انداخت وهم یاس وضد انگیزگی را در جامعه ایجاد خواهیم کرد ونخواهیم توانست ، از این نظام پلید وشیطانی  ولایت فقیه با قدرت وافتخار عبور  نمائیم .! ودر این شرایط که تمامی کشورها به سرعت در حال توسعه وگذر به جامعه مدرن هستند ، ما همانطور درحال توقف در این مرحله بحرانی بمانیم ؛...هیچ نظری موجود نیست: