۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

پنچ پرسش از مجاهدین خلق

با سلام وخسته نباشید:

با توجه به اینکه ضرورت تشکیل جبهه واحد علیه نظام ولایت فقیه امری روشن وآشکار است ،لطفا جهت روشن شدن اذهان عمومی توسط عالی ترین مقام سازمان مجاهدین پاسخ داده شود.

1-چرا مواضع سیاسی سازمان شما در همان ابتدای پس از پیروزی انقلاب ،با حاکمیت ولایت فقیه به تقابل رسید؟در حالی که  حاکمیت هنوز نظام پیدا نکرده بود ؛ونیز برای اولین بار احزاب سیاسی تمامی گروهها وطبقات اجتماعی  درتاریخ  کشور مان مشغول به فعالیت حزبی وسیاسی بطور علنی شده بودند.ونظم دادن  وقانونی نمودن این فعالیت های علنی که یکی از دست آوردهای اصلی انقلاب بود ،می بایست پا سداشت ونگهداری ودر اولویت قرار گیرد.
2-اسلام ؛ که مجموعه ای است از دستورات ،واحکام ثابت ولایتغیر را چطور جزو منابع نظام فکری خود قرار داده اید ،؟با توجه به اینکه شما سیاستمدار هستید وعلم سیاست تنها برای مردم است ؛موضوعی (مردم)که هر لحظه در حال تغییر، تبد یل ونو شدن است؟وتا بینهایت قابل انبساط است ؛ودین نظری ثابت وانقباضی به هستی دارد ؛واحکامش در خصوص زن وبرده داری و اصل شکنجه مخالفین در مکانی با نام جهنم  و...صراحت دارد.
3-در شرایطی که دین ، به پیروانش ؛ بهترین آرزوها  ووعده ها را  برای دنیای پس از مرگ می دهد..وشما همین آرزوها را برای جامعه ایران  در همین دنیا دارید(جامعه بی طبقه توحیدی )چطور این نقیض قابل حل می باشد؟
4-علت استفاده از اسلحه و... در آن شرایط (سال 60به بعد)چه بود؟
5- آیا تشکیلات شما امروز هم مطلبق سابق سانترالیسم می باشد؟در حالی که این روش مدیریت احزاب ویا سازمانهای سیاسی بر اساس تجارب تاریخی به دیکتاتوری ختم گردیده!
لطفا پاسخ را بهمین ترتیب در فضای مجازی قرار دهید.با تشکر

هیچ نظری موجود نیست: