۱۳۹۰ آبان ۳۰, دوشنبه

جناب آقای محمد خاتمی ،وقت تنگ است !


با سلام ؛همانطور که جنابعالی مطلع هستید ؛نظام ولایت فقیه بردسته  تیغ تیز 100 ها هزار نفر مزدور ی نشسته ا ست !که نه علا قه ای به ولایت فقیه دارند ونه به مردم ونه به کشورشان!وبدین ترتیب نظام ولایت فقیه خودرا در مقابل خواست مردم قرار داده است ؛وهمانطور که می بینیم ،هر روز مدیریت نظام حاکم  بیشتر توسط  نظامیان وسر دسته همین مزدوران قرار گرفته و یا خواهد گرفت .چون خودرا حافظ نظام می بینند وبرای خود حق قائل هستند!
جناب آقای خاتمی ؛همگی قیام مردم تهران وسایر شهرستانها را در عاشورای 1388از نزدیک شاهد بودیم ،واین حرکت نه به خواست یک نفر ویا یک گروه بلکه عکس العمل طبیعی مردم در مقابل همین نظامیان ومزدوران حاکم بوده وهست !!
جناب آقای خاتمی شما این بازتاب مردمی را در تهران وسایر شهرستانها در یک فرصت دیگر خواهید دید ،وهر چه دیر تر رخ دهد خشن تر بوقوع خواهد پیوست ؛وپس ازاینکه  مردم به سلاح دسترسی پیدا کنند ؛ (مردم در ازاء نابود ی تمامی زیر ساخت های اقتصادی وصنعتی امان که شاید خساراتی باشد که بزودی قابل جبران نباشند، )به خواستشان خواهند رسید.واین راه را دیگر مردم نمی خواهند و جزو برنامه هایشان نیست ولی باید همگی از قیام عاشورا 88درس  بگیریم !!
جناب اقای خاتمی احزاب اصلاح طلب بلاخص جنبش سبز وحزب مشارکت ونهضت ازادی وحزب اعتماد ملی وجبهه ملی و...می توانند نقش تاریخی خودرا بخوبی بازی کنند ،وما از شما انتظار بیشتری داریم که با قدرت بیشتری وبا تکیه به مردم نسبت به کسب مجوز لازم جهت فعالیت آزاد احزاب ملی وملی مذهبی اقدام کنید ،تا آنچه را که نمی خواهیم پیش نیاید.وازاراده وخواست مردم می توانید ،در زمان مناسب بهتر استفاده کنید.

هیچ نظری موجود نیست: