۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

آقای خامنه ای ؛خیلی دیر آمده ای!!


 

ایکاش 330سال پیش می امدی !دوره اقتدار شاه سلطان حسین !!خودت هم سلطان بودی هم ملاباشی !ولی ،کاش آنزمان ، افغانیهای ابدالی هم نبودند !وهمه خواب ،خواب بودند فقط  خودت بودی وپیک های ولایت فقیه وجارچی های نمایندگانت در ولایات !و...ای خدا می شد!!.

دیگر نه ارتباطی بود و نه روزنامه ای  ونه تلویزیونی ونه ماهواره ای ونه دانشگاهی ونه علم ونه تجربه ای وبلاخره هیچ دشمنی نبود !دیگر چپاول ها ودزدی ها را نه کسی متوجه می شد ونه کسی بود بفهمد وبطور حتم نه کش داده می شد....!خیلی کش دادن بده؛ نه ؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: