۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

آقای داد!!!ستان

آقای دادستان ؛بخشی از مردم ما بر این باورند که  شب نوزدهم ماه  رمضان  از شبهای تقدیراست و....ویک چاقو کش بخود اجازه می دهد ،که در همان شب این سخنان را بر زبان بیاورد:
منصور ارضی در مسجد ارک تهران در برابر هزاران نفر قسم جلاله یاد کرد که هر کس مشایی را بکشد پولش را می‌دهد. به گزارش شبکه ایران به نقل از ابصارنیوز، در شبی که ملائکه خداوند رحمت را برای بندگان می‌آورند و تقدیر انسان‌ها رقم می‌خورد، مردمی ک در مسجد ارک تهران حاضر بودند به مدت ۳۰ دقیقه شنونده فحاشی‌های یک مداح بودند!!
آیا این عبارات را تا امروز شنیده ای یا خوانده ای ؟!!
این آقا مرتکب جرم شده !می دانی جرم چیست؟!!
آمر به قتل است ،!!
البته می دانیم که ایشان ،خودرا جزو صاحبان  قدرت حاکم بر کشورمی داند !!!ویا شاید جزو ناجیان آن ؛!!وبطور حتم خودش را به رهبر چاقو کشان وقداره بندان (خامنه ای ) از شمانزدیک تر می بیند؛وبعید است که این حق را برای شما قائل باشد؛که بتوانی مزاحمش شوی!!
در هر صورت آن کودک سه ساله  که عطش دیدار مادرش را داشت !مجرمش خواندی وبازداشتش کردید،
واین چاقو کش همچنان آزاد !ودر امان !فرمان به قتل می دهد!
آقای دادستان ،قذافی ؛تا چند روزدیگر بیشتر حیات سیاسی ندارد!درس بگیرید!!!
این تذکر بمعنای دفاع از مشائی ویا هریک از باند های حاکم که چکیدهای از نظام ولایت هستند نیست بلکه توجیه قانونی وظیفه شماست.

هیچ نظری موجود نیست: