۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

آهای!مردم مصر

 مصریان ؛!!!!!!
جوانان میدان آزادی (التحریر)!!
صدایم اگر ضعیف است ؟شماها شنوائیتان را بیشتر کنید ؛!اگر بدنبال دشمن هستید ،دشمن در بیرون نیست ،دشمن در درون است ؛در کنا رتان ایستاده ،وکمین کرده ، ظاهری ساده دارد ،مدعی است که برای خود چیزی نمی خواهد ،وبدنبال نجات مردم وسعادت اخروی آنهاست !،وبرای امروزو زندگی مردم وسعادت دنیوی مردم ؛برنامه ای ندارد،یا اگر چیزی می کوید دروغ می گوید!هوشیار باشید ،دارد آلارم! بشما می دهد،نمایندگانی از آنها به ایران می آیند ؛!!دنیا پرستی وجیره خواری آنها آشکار شده!!

هیچ نظری موجود نیست: