۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

اگر به خود آئیم ؛در قدرت ذهن هزاران بار برتریم!!

توان فکری وعلمی وعملی ما بی نها یت است ،  ونیروهای ولایت فقیه  محدود به مزدشان !!!ما پاکباخته هستیم وآنها زبون!!! 
دستگاه ولایت فقیه ،در فضای مجازی بدنبال چبست؟.
1-تلاش در تفرقه بین نیروهای  جنبش در لباس های متفاوت وبا لینک های ( ضد دینی وضد لیبرالی وضد مجاهدینی وضد بنی صدری وضد ملی مذهبی وضدملی گرائی وضدتوده ای ویا جریان چپ و....).
2-بر جسته کردن نقاط منفی دوران حاکمیت ،بخشی ازرهبران جنبش از قبیل قتل های سال 67 وقتل های زنجیره ای و....واین را باید همگی بدانیم موسوی وکروبی سال 90 باموسوی وکروبی سال 88 فرق دارند تا برسد به سالهای قبل از آن.

3-تلاش بر تفرقه ونیز وانمودی  دشمنی بین راهبران جنبش ، وباید بدانیم که رهبران جنبش بهیچ عنوان  قصد خود محوری وتکروی ندارند .وهمگی به حاکمیت مردم می اندیشند.


4-تلاش بر، توجه نیروهای جنبش به لینک های سکسی و یا متفرقه و...ازاین قبیل  تا حداقل زمان  مفید مارا از ما بگیرند.

 .ولایت فقیه ؛نقش حیاتی وراهبردی حرکت آزادیخواهی مردم ایران را توسط این فضا بخوبی درک کرده ،وبدین خاطر اهداف پلید خودرا درفضای مجازی بشرح بالا دنبال می کند.

ودر این را ما باید با احترام به تمامی احزابمان  ونظراتشان ؛این نقشه شوم نظام پوسیده ولی فقیه را نقش بر آب کنیم.ودر این فضاهای مجازی همدیگر  را پیدا کنیم؛واین خیلی ساده است ،چون انشائ یک شخص درد مند با انشائ مزدوران فرق می کند ؛!!!!!

چالش  وبحران ایجاد شده در بدنه هرم قدرت سیاسی حاکم  نتیجه مبارزات مردم است ؛ ودر صورت ادامه مبارزات ومقاومت است که نظام ولایت فقیه ،برای همیشه در کشورمان دفن خواهد شد.!!!!هیچ نظری موجود نیست: