۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

همبستگی با اعتصاب غذا ی12 زندانی بند 350 اوین

اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی بند350 ،اوین ؛در اعتراض به جانباختن هدی وهاله
آنها اسیر ومعترض ، وما ؟!!!!!
پیشنهاد می شود ،روز سه شنبه 31 خرداد ، برای هبستگی با اسیرانمان واعتراض به خون بنا حق ریخته عزیزانمان ؛در سراسر کشور ، اعتصاب غذا اعلام کنیم

هیچ نظری موجود نیست: