۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

جناب آقای نوری زاد ؛ شماباید بمانید.


 باسلام وخسته نباشید.
جناب آقای نوری زاد؛ نمونه انقلاب 57 ما بهمین ترتیب است،  که امروز در مصرولیبی وتونس و.. می گذرد، طبقات متوسط خواهان مشارکت بیشتر در مدیریت سیاسی کشورهستند، واین امرموجب  تغییر درنظام سیاسی جامعه می گردد؛  وچون فاقد نظم وتشکیلات کافی هستند امکان کسب قدرت را نخواهند داشت ؛ ولی طبقات محروم بلحاظ کثرت جمعیت وبخاطر فقر تشکل کافی مربوط به خود، وعلم نبودن به فقر خود(در تمامی کشورهای اسلامی وخاور میانه) متاسفانه در  شبکه های سنتی  که معمولا در اختیار روحانیت قرار دارد؛ سازماندهی می شوند! شبکه هائی که روزی برای دیکتاتور ها بوده اند؛ وامروز برای روحانیت سنتی، وبدین ترتیب روحانیتی که نه خواهان قدرت بوده ونه برنامه ای برای کشور دارند؛ صاحب قدرت سیاسی در جامعه گردیده ومی گردند!
پس ، آسیب ما از فقدان شبکه های موثر اجتماعی است ، که آنهم باید به همت دردمندانی همچون شما حل شود.....
جناب آقای نوری زاد؛ آیت اله ها؛ غالبشان بهمراه فرزندان ونوادگان در بهشت های زمینی آرمیده اند، و.با این مقدار بیداری، بیشتر دغدغه اصلی اشان استفاده بیشتر از رانت های حکومتی است وعلیه مردم ! و الان هم رانت اصلی اشان  تغیییر نرخ دلار است وسود وزیان حاصل از آن ؛ ومالیاتهائی که باید بابت کاخهای های خود وفرزندانشان در آمریکا وکانادا واروپا  پرداخت کنند. شما قدری به بازار بورس خریدو فروش نماز وروزه بنگر وخواهیم دید که چطور این آقایان ، با باورهای مردم عمل میکنند!
جناب آقای نوری زاد می دانم شما بخاطر فرار از مسئولیت نیست که قصد این عمل (خود سوزی )را دارید بلکه می خواهید آیت اله را که خفته اند ،  بیدار کنید؛ وخائنین به ملت را رسوا کنید؛ البته آیت اله ها اگر بیش از این بیدار شوند، خواهان غلام وکنیز خواهند بود چون اینها تا امروز هیچکدام به بحث بند گی انسان مخالفتی نداشته اند وندارند  عالمان دین ازجمله آقایان علامه حلی ، شهید اول ، روح اله خمینی و....در مباحث خود بحث عتق (بندگی ) را بطور مفصل بیان کرده اند، واحکام مربوطه را مطرح کرده اند ، پس اگر بیشتر بیدار شوند عریانتر خواهند شد ؛ وخواهان اجرای تمامی احکام دین خواهند شدو.....وبرای خود 100ها غلام وکنیز می خواهند وبرای آن زن درمانده مستاصل که هیچ راهی برای امرارمعاش خودو فرزندانش جز خود فروشی ندارد ؛ سنگسار می خواهند، وشاکی خواهند شد ، چرا احکام رساله های عملیه شان کامل اجرا نمی شود... بطور خلاصه خدمتان عرض کنم که نظام فکری این آقایان متعلق به دوران برده داری انسان است!
ودر خصوص قدرت حاکم هم قبلادر این لینک http://farda-iran-azad.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html#linksمختصرا توضیح داده ام، ودر آنجا قدرت سیاسی حاکم را دارای یک شخصیت حقوقی دانسته ام.
جناب آقای نوری زاد؛ امروزه قدرت حاکم با اهرم هائی که دارد ، می تواند بسادگی روان جامعه را بهم بریزد ومردم را تحت تاثیر بمب های خبری قرار دهند که حتی مرگ فرزندانشان را هم برای مدتی فراموش کنند ، بطور مثال یک روز با تغیر نرخ دلار در کشورچنان  روان جامعه را بهم ریختد که کمتر کسی هوشیار به خود وزندگی اش بود!...واگر قبل از تغیر نرخ دلار صدها خدمتگزار مردم خود را آتش می زدند، با این موج فراموش می شدند ،وچقدر حاکمیت راحت با این ترفند های اقتصادی  بی فرهنگی وبی اخلاقی را در جامعه ترویج نماید ،
نه؛ جناب آقای نوری زاد؛ شما یکدفعه خودرا نسوزانید ؛ چون عمل سوختن ماها را زمان بعهده دارد! ما تنها یک راه داریم وآن هم سازمان دادن به خواستهای مردم است ؛ ما باید کاری کنیم که در آتیه کشورمان را از هر نظر ایمن گردد، ونگذاریم که این هیولای(دیکتاتوری) خفته هر لحظه بیدار شود.
با تشکر.

هیچ نظری موجود نیست: