۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

آقای خامنه ای.....!

آقای خامنه ای: مدعی شدی جنبش سبز را از طریق ....خاموش کردی !خیلی ساده است، خاموشی ؛ نور وحیات واراده ندارد، اگر می خواهی خودت هم حرفهای خودت را باور کنی ؛ حتی بدون حضور رهبران و سایر بزرگان جنبش که در حبس شما هستند، ما آماده ایم ؛ یک مجوز راهپیمائی به هریک از آقایان خاتمی ویا احزاب مشارکت ،اعتماد ملی ،  نهضت آزادی ، جبهه ملی و.... بدهید تا بدانید چه خبر است! آیا توانسته ای اراده ملت را ازبین ببری ؟! یا اگر خواستی بیشتر بدانی ؛  سه روز ناقابل تیغ چاقو کشانت را از زیر گلوی مردم بر دار! تا قدرت اراده مردم را بهتر ببینی!  البته  این را هم بدان که مصرف همین تیغ مزدورانت محدود است ، ودائمی نیست ودر یک زمان کوتاه همگی توسط مردم جمع خواهند شد!

هیچ نظری موجود نیست: