۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

پیامد انفجارهای اخیر در ملارد وتهران !

بدون تردید انفجارها در دو نوبت مجزا صورت گرفته اند ،یکی در حوالی یک بعدازظهر شنبه 90/08/21در ملارد ؛!ودیگری  هم در حوالی سه بعد ازظهر در شرق تهران !وبا توجه به مراقبت های شدیدی که از این پایگاههای نظامی  بعمل می آید ؛می توانیم نتیجه بگیریم که :
1- هرگونه تصادف واشتباه  وندانم کاری  در این رابطه وجود ندارد !وارادی بودن این انفجارها  واضح وحتمی است.
 2-میزان بی ایمانی وبی  اعتمادی مردم نسبت به سیستم دفاعی جامعه بیشتر گردید!ومشخص شد که نظام پوسیده ولایت فقیه در چند ساعت اول تمامی زیر ساخت های نظامی اش متلاشی می گردند.
3-اگر این انفجارها منشا خارجی نداشته باشند؛ بطور حتم به خواست خامنه ای بوده وبرای ایجا درعب ووحشت در مردم ونشان دادن ، وجود وحضور  دشمن خبالی اش تا بتواند،نسبت به تطمیع مردم  وتمامی مخالفین اش در حاکمیت اقدام ویااینکه؛ تدارک ،دیدن  جامی!  برای نوشیدن زهری د یگر.!!
هیچ نظری موجود نیست: