۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

نه !!فقط ، نسل گذشته مقصر نبود!!


اگر هر نسل بخواهد نسل گذسته را مسئول مشکلات روز کشورش بداند،بقول فلاسفه به یک تسلسل باطل دچار خواهد شد.
واین تحلیل آنقدر بی  پایه واساس است که فقط بوی راحت طلبی ورخوت وسستی از آن به مشام خواهد رسید.وصاحبان این اندیشه ها نه خود قادر خواهند بود ،مشکلی از مشکلات جامعه را حل نمایند بلکه  با این تحلیلها ی بی پایه تنها برمشکلات آن اضافه خواهند کرد.
در مقاله  "زوال خودمداری ونقش همه احزاب ما "باین نتیجه رسید یم که جامعه ما هنوز کاملا از مرحله خودمداری عبور نکرده وبرای این است که هر روز می بینیم کسانی را ،که حاضرند ،کشور وملت وحتی کره زمین را فدای یک سود آنی خودکنند ؛وهیچکاه قادر نخواهند بود مضرات این عافیت طلبی خود را تشخیص دهند ،
بطور حتم این خودمداری در نسل های گذشته بیشتر بوده ،وتخریب کشور هم بیشتر وتمام این مشکلات ریشه در اقتصاد کشاورزی روستائی ما داشته ودارد وهیچگاه در کشور ما صنایع وتجارت حاصل از آن رشد نکردوفردیت وعلم وتجربه هم در مقطع خودش ایجاد نگردید.واگر نبود موقعیت جغرافیائی ایران که روسها در شمال وعثمانی ها در غرب شاید درسال 1285به انقلاب مشروطه هم نمی رسیدیم و...
بنا براین خواهشمند است است بجای ترویج فرهنگ وطن پرستی  وانسانی وشهروند مداری وآموزش حقوق بشری واحترام به آزادی های دیگران و......اکتفا کنیم به نق زدن از پدر ومادر و..این پروسه انتفال از خود مداری به فردیت را به تاخیر خواهیم انداخت و...در این شرایط که تمامی کشورها به سرعت در حال توسعه طلبی هستند ما همانطور در این مراحل توقف خواهیم نمود ؛...

هیچ نظری موجود نیست: