۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

به جوانان عزیز در میدان التحریر مصر

 

با درود ؛
احكام دينی وطالبان در جوامعي حكومت وحضورخواهند داشت، كه خرد واراده هاي جمعي مردم آن کشور که بتوانند در ظرف های زمانی ومکانی(متینگ ها انجمن ها وکانون ها ،اصناف ها واتحادیه ها،احزاب ودر راس همه مجلس ملی که برایند تمامی آراء واراده ملتتان باشد و...). وبمنظور تعیین سرنوشتشان جاری گردند ، وجود نداشته باشند؛!!!ویا اگر اراده وآراء مردم باشند کم حضور وبی تاثیر باشند؛!وآراء ونظریات مردم از تفرقه وپراكنندگي ،رنج ببرند؛وضعف وترس ونقص وناداني در آن جوامع مستولي گردد؛با توجه به اینکه حضوراین عوامل در ابتدا ایجاد جوامع موجب پیدایش دین گردیده ،بنا براین دین وطالبان است که در این شرایط می توانند بعنوان محورو بازیگردان سیاسی واداری در آن جامعه حاضر گردند ؛وچون دین صاحب رسالت است ،وشعارش سعادت انسان برای دنیای پس از مرگ است ،پس نیاز به متولی دارد ؛ومتولیانش محتاج به انجمن وموقعیت وبرنامه و....در جهت ابلاغ دستورات دینی !!!ویک شخص قدرت مدار ودیکتاتوربا سمت مفتی اعظم در راس این متولیان خواهد بود برای صدور فتوی ونظر،وبه تبع آن هم ؛انحصار اقتصاد جامعه که مهمترین رکن زندگی مردم می باشد در دست همین گروه ویا افراد حاکم جبرا قرار خواهند گرفت . جامعه دینی وطالبانی جامعه ای است که ارکان اصلی آن معیوب وبیمار است، هیچ برنامه ومقصدی برای سعادت زندگی مردم ندارد ،چون اساسا دین زندگی دنیوی را بازیچه ای طفلانه می داند ،وبشرح بالا برنامه خودرا برای زندگی پس از مرگ انسانها می داند.،ومعیارش تنها در این دنیا حفظ خود می باشد،ونیاز به یک جامعه بسته ای دارد که یک نفر صاحب رای باشد وبقیه مقلد او ودر این راه تلاش دارد با تفهیم اصل بندگی ؛که در جوهره آن احکام وجود دارد ،اطاعت وبندگی مردم را هر روزاز طریق ابلاغ همان احکام بیشتر طلب کند ؛که شخص دیکتاتور(مفتی اعظم در جامعه دینی)نظرات واوامرش مطاع همگی قرار گیرد .و در معنای واقعی کلمه؛جامعه را به خواب بیشتر وادار نمایند.!!! وخوب می دانیم که بنای این جوامع بر دروغ ؛نیرنگ ؛خدعه ؛وفریب مردم استوار است ؛که در پس این فضای متعفن ؛شبکه های مافیائی قدرت شکل خواهند گرفت ،که همانطور که در ایران می بینیم به هیچ کس رحم نخواهند کرد،نمونه اش ترورچند فیزیکدان ودانشمند است که در دوسال گذشته در ایران بدست این جنایتکاران برای حساسیت بیشتر مردم علیه کشورهای غرب وآمریکاو....بوقوع پیوست ،تا بتوانند از آب گل آلود بیشتر ماهی بگیرند.پس برای اینکه خود ومردمتان به ا ین ورطه هولناک نیفتید ، پذيرش نهادهاي مدني واجتماعي واحزاب الزامی است .نویسندگان وروزنامه نگاران بزرگترین وپاکترین مدافعان حقوق مردم هستند ،به تلاش وقلم آنها احترام بگذارید،وبیشنترین استفاده را از گزارش های آنها ببرید؛.حکومت را بین همه مردم تقسیم نمائید ،وتمامی اقوام وقبایل باید از آن سهم وبهره ببرند ؛تاخودرا در برابر مردم مسئول بدانند ،وبهترین میثاق مردم را اعلامیه جهانی حقوق بشر والحاقیه های بعدی آن قرار دهید .
اگر اندکی آمرانه وخارج از ادب نوشته ام ،این را به عذابی که دراین مدت در کشورمان ایران کشیده ایم به بخشین.
با ارزوی مو فقیت برای شما وایجاد جامعه ای سالم .پاک وعادلانه در کشورتان.

هیچ نظری موجود نیست: