۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

چرا تشکیل حزب وجبهه مقاومت سیاسی در فضای مجازی ،تنها و بهترین راه کار ما در شرایط کنونی است.؟

با توجه به اینکه همدیگر را نمی شناسیم !
حرکت های مزورانه و حیله گرانه نیروهای مزدور ولایت فقیه را در این فضا می دانیم !
شرایط سخت ،ارتباط را در شرایط حساس می دانیم.
ولی در این شرایط نظم بخشیدن به اطلاع رسانی مان ضروری است ،
اقدامات ضروری جنبش در شرایط  های خاص ،بطور مثال  همین روزها که مواجه هستیم با قیام مردم آذری زبانمان در ارومیه وتبریز و...واعتصابات بازاریان در بازار تهران و...
بیشترین ضربه به دشمن در مقابل حداقل تلفات و...

هیچ نظری موجود نیست: