۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

دعاها ومراسم این شب ها فقط خوابمان را عمیقتر می کنند!!!

ملت عزیز ؛
جامعه ما باید بر اساس خرد واراده ورای جمعی ،وبرای ایجاد جامعه ای آزاد ،واصل حاکمیت مردم وبا امکانات برابروبر قراری روابط انسانی واخلاقی وعادلانه.بین مردم کشورمان باشد ،ونباید سیاست های زندگی ما بر اساس اعتقادات به دنیای پس از مرگ باشد ،واگر این باشد همانطور که در این 33سال دیدیم ؛!!جامعه ای خواهیم داشت بر مبنای دروغ وچپاول وترس وجهل و....که عاقبت آن خواهد شد که در پایان دوره صفوی شاهد بودیم.

هیچ نظری موجود نیست: