۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

ولایت یک را دارد ؛وآنهم نیستی است .

آقایان ؛ خیانت بس است ، قایق شکسته ولایت ،هیچ راهی بجز مرگ ونیستی نمی داند.
روی سخنم با شماست آقایا ن قالیباف ورضائی و...یاهر کس دیگری که همچون احمدی نژاد
امکان دارد ،وسیله به تاخیرافتادن نابودی این قایق سر گردان گردد.
این نظام در عمل سالهاست که به بن بست رسیده ،ودر ابتدا هم هیچ راهی برای بهتر زیستن مردم نداشت.
که برای اثبات حقیقت فوق یک نمونه از زندگی اقتصادی مردم راه گواه می گیریم؛که این نظام با پول نفت چه بر سر مردم آورده است.!
آقایان ؛ شما حداقل الفبای اصول اولیه اقتصاد را می دانید !
علت افزایش نقدینگی در کشور چیست ؟چرا 70000میلیارد تومان بعد از5سال به 300000میلیارد تومان می رسد؟
جز این است که صد ها هزار نفر تنها ماموران سرکوب مردم هستند ، که خارج از ردیف های بودجه ای ،مزد سرکوب ملت را می گیرند واینها فقط در اختیار ولایت فقیه هستند و اگریک روز نباشند ولایت نابود خواهد شد.ومجبور هستند که هر روز بر تعداد شان بیفزایند.!!!!یعنی بازهم افزایش نقدینگی وطنابهای بیشتر داربرای مردم!!!!
بحران های منطقه ای مگر بدون خرج دلارهای نفتی ؛واز جیب ملت محروم ایران می تواند استمرار یابد ؟
که تامین هزینه های این بحرانها در سال به دهها میلیار دلار می رسد؛یعنی هزینه تا مین حداقل یک پالایشگاه عظیم نفت در کشور برای هر سال.
نمایندگان مجلس وشخص شما ها,که در واقع همگی حافظان این نظام ولایت هستید، هیچ خلافی از احمدی نژاد ندیدید ؟ فقط زمانی که ایشان خواستند از حقوق قانونی ریاست جمهوری خود استفاده نمایند ودر عمل اقدام ایشان ،خواست ولی فقیه نبود ؛شاکی شدید؟که در ابتدا شخص ولی فقیه به ایشان معترض ونافی عمل وی گردید؛ودر ادامه شماها هم فرصت را غنیمت شمردید ،وخواستید ارادت خود را به ولی فقیه نشان دهید !!! یعنی پایمال شدن حقوق ملت در این مدت 6سال برای شماها واهالی مطبوعات ومجلس قابل توجه نبود؟!!!
آقایان ،دستگاه قضائی در کشور که مطلقا در اختیار ولایت فقیه است ،کاملا وضعش روشن است ،وبرخوردهایش را در زمان مجلس ششم وآقای خاتمی دیدید؛!!
فرماندهی کل قوا هم که با شخص ولی فقیه است ،
حساب مطبوعات وروزنامه نگاری ونیز نقش رادیو تلویزین را که همگی بهتر می دانید؛!!!وهمگی هم در اختیار ولی فقیه !!!

یعنی ساختار قدرت در پو شش حفظ این نظام بشکلی بسته شده ،که امکان یافتن هیچ راهی برای خروج از بحران ورسیدن به منزلی ،برای این قایق شکسته نیست !!!وبدین خاطر است که نظام ولایت تنها راه سرکوب را انتخاب کرده است.!!
وپشت پرده هم مافیاهای نظامی اقتصادی هستند ؛که مشغول غارت سرمایه های کشورمان هستند ،ودر راهشان به هیچ کس رحم نکرده ونمی کنند!!
.

هیچ نظری موجود نیست: