۱۳۹۰ خرداد ۱۸, چهارشنبه

تمام توانمان را بر علیه نظام ولایت فقیه بکار بریم !!!


تمام توانمان را بر علیه نظام ولایت فقیه بکار بریم ؛

بحران موجود ناشی از ساختار قدرت سیاسی حاکم بر کشور(نظام ولایت فقیه) است ؛احمدی نژاد مولود همین ساختار است ؛ که یکی از دست آوردهایش ،طناب داری است که از فروش بیش از 400میارد دلار نفت نصیب ملت ایران نموده ؛

چالش ایجاد شده در بدنه هرم قدرت سیاسی حاکم  نتیجه مبارزات مردم است ؛ ودر صورت ادامه مبارزات ومقاومت است که نظام ولایت فقیه ،برای همیشه در کشورمان نابود خواهد شد.

تلاش رژیم در بحران سازی های معمول ازقبیل غنی سازی وروحیه نظامیگری و...تنها برای کنترل بحران داخلی است ،جهانیان نباید از ان متاثر گردند.

  شرایط فعلی نیز نباید موجب فریب اصلاح طلبان  حکومتی گردد ،وتلاش کنند جا ی خالی احمدی نژاد را پر کنند؛ وهرم قدرت سیاسی را ترمیم کنند.

چون پایه اصلی تشکیل دهنده قدرت سیاسی حاکم  نیروهای امنیتی  نظامی هستند که در راس آن ولی فقیه است وابزار سرکوب آنها هم لباس شخصی های است که مزدور هستند وهمه این نیروها در بستر ی قرار دارند که از قبل ، اعتقادات سنتی مردم برایشان پهن کرده اند.

وفرزندان نامشروعی از قبیل نقدی وطائب ومرتضوی ورادان و........نیز مصباح واحمد خاتمی و.....را در شکم دارد ، وپس از آرامش وآسودگی خاطر  برایمان بدنیا خواهد آورد.

اصلاح طلبان محترم حکومتی ؛بنظر شما آمال وآرزوهای خامنه ای ومصباح ویزدی و......در کجا وچیست , جز طلب بندگی برای ملت است ومولائی برای خودشان ،آیا چیزی جز این در نظر شما متصور است؟آیا در فهم قرائتی ورحیم پور و.....جز این نشانی هست.

تنها یک راه برای ملت ایران وجود دارد ، آنهم نابودی نظام ولایت فقیه و ایجاد حاکمیت مردم وآزادی ودموکراسی در سراسر کشور است.

هیچ نظری موجود نیست: