۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

امشب 06/06/90ساعت 10 ؛ فریاد مرگ بر دیکتاتور را !!!سر خوهیم داد!

برای اینکه ،دریاچه ارومیه خیلی تشنه است ؛!
برای اینکه فرزندان آذریمان ،با شجاعت ودلاوری ،وبا اشک چشمانشان می خواهند ،در یاچه ارومیه را سیراب کنند.واهریمن ( دشمن حیات وزیبائی وطبیعت )قصد جان آنها را دارد!!
شیخ شجاعمان در اسارت وتنهائی ،به این خروش ما نیازمند است ،
وبلاخره باید بدنبال هویت سبزمان ،باشیم .

هیچ نظری موجود نیست: